Hotel - Bakkerij - Slagerij (2BHO)

 

Het Beroepsvoorbereidend Leerjaar legt de basis voor een verdere schoolloopbaan in het BSO. Naast een aanzienlijk pakket aan algemene vorming, ligt de nadruk in het lessenrooster op de aanzet tot een praktische beroepsopleiding. Na een geslaagd derde jaar van de derde graad kan je een volwaardig diploma secundair onderwijs behalen.

Godsdienst 2
Nederlands 3
Wiskunde 3
Frans 1
Natuurwetenschappen 2
Maatschappelijke Vorming 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Muzikale Opvoeding 1
Plastische Opvoeding 1
Handvaardigheid ICT 1
Voeding 14
  32

Smartschool
Inschrijvingen
Restaurant R33
Circulus 3
VTI wordt 100 jaar
Boekenbeurs en -lijsten

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de allerlaatste activiteiten van onze scholengroep.


Nieuwsbrief R33

Ons didactisch restaurant wenst u graag op de hoogte te houden van de allerlaatste weekmenu's!


Links