7 februari 2019
Jobbeurs

23 en 24 februari 2019
Verfijnd eetfestijn

16 maart 2019
Openlesmoment in de eerste graad

11 mei 2019
INFODAG

Carrosserie en spuitwerk (7BAC)

 

Bij het aanleren van de bijzondere technieken ligt de nadruk op praktische vaardigheden en verfijnen van de handigheid en creativiteit. Via voldoende theoretische informatie moeten de leerlingen ook een duidelijk inzicht verwerven in de verschillende technische systemen.

Belangrijke facetten in de studierichting zijn:

 • stellen van een juiste diagnose door het opsporen van beschadigingen
 • opmaken van een kostprijsberekening en expertiseverslag van het geaccidenteerde voertuig
 • correct gebruiken van moderne richt- en meetapparatuur
 • kennis verwerven van de wetgeving ivm technische controle
 • correct aanwenden van technische documentatie
 • zelfstandig herstellingen uitvoeren
 • kleur aanmaken en bijtinten met behulp van een kleurenmengbank
 • verschillende spuittechnieken en het spuiten van speciale lakken
Je hebt reeds een behoorlijke voorkennis van carrosserie-plaatbewerking en je wil je theoretisch maar vooral praktisch specialiseren in bijzondere carrosserietechnieken en spuitwerk.

Vereiste vaardigheden:
 • je hebt zin voor een nauwkeurige en creatieve afwerking
 • je beheerst de elementaire carrosserieplaatbewerkingstechnieken
 • je kan goed samenwerken en je voelt je voldoende verantwoordelijk voor je werk, daaruit groeit gezonde fierheid

Bedrijfsbeheer
Overeenkomstig de federale programmawet van 10 februari 1998 "tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap", vereist zelfstandig ondernemen het beschikken over de basiskennis van het bedrijfsbeheer. De basiskennis van het bedrijfsbeheer wordt beschouwd als een ondernemersvaardigheid. Een tweede ondernemersvaardigheid is de beroepsbekwaamheid die wordt vastgesteld voor de uitoefening van gereglementeerde beroepen.

Op het einde van deze opleiding krijg je het attest Bedrijfsbeheer waardoor je een zelfstandige onderneming kan beginnen

  7BAC
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Project Algemene Vakken 4
Frans 2
Wiskunde 2
Bedrijfsbeheer (TV) 2
Realisaties carrosserie- en spuitwerk (TV) 6
Realisaties carrosserie- en spuitwerk (PV) 16
  36

Smartschool
Inschrijvingen
Restaurant R33
Circulus 3
VTI wordt 100 jaar
Boekenbeurs en -lijsten

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de allerlaatste activiteiten van onze scholengroep.


Nieuwsbrief R33

Ons didactisch restaurant wenst u graag op de hoogte te houden van de allerlaatste weekmenu's!


Links