7 februari 2019
Jobbeurs

23 en 24 februari 2019
Verfijnd eetfestijn

16 maart 2019
Openlesmoment in de eerste graad

11 mei 2019
INFODAG

Auto-elektriciteit (7BAE)

 

Gezien de steeds hogere eisen die aan moderne auto's worden gesteld, worden de vroegere mechanische en de elementaire elektrische systemen in hun functioneel gebruik steeds meer en meer elektronisch benvloed.
Naast de elementaire carrosserie-elektriciteit ontwikkelt zich zeer snel de carrosserie-elektronica en dat vooral op vier domeinen:

  • het perfectioneren en gedeeltelijk sturen van carrosserie-elektriciteit
  • de veiligheidselektronica
  • de comfortelektronica
  • de communicatie-elektronica
Beschik je over een behoorlijke voorkennis van mechanica-autotechniek, dan kan je je verder specialiseren in een theoretische en praktische vorming op het gebied van auto-elektriciteit en auto-elektronica.
De hoofddoelstelling is een praktisch-theoretische opleiding en specialisatie in die multilaterale elektrisch-elektronische technologie. Bijgevolg zijn volgende facetten zeer belangrijk:
  • inzicht en logisch denken om diagnoses te kunnen stellen
  • gebruik van aangepaste moderne meetapparatuur
  • manuele vaardigheden bij herstellingen

Bedrijfsbeheer
Overeenkomstig de federale programmawet van 10 februari 1998 "tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap", vereist zelfstandig ondernemen het beschikken over de basiskennis van het bedrijfsbeheer. De basiskennis van het bedrijfsbeheer wordt beschouwd als een ondernemersvaardigheid. Een tweede ondernemersvaardigheid is de beroepsbekwaamheid die wordt vastgesteld voor de uitoefening van gereglementeerde beroepen.

Op het einde van deze opleiding krijg je het attest Bedrijfsbeheer waardoor je een zelfstandige onderneming kan beginnen

  7BAE
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Project Algemene Vakken 4
Frans 2
Wiskunde 2
Bedrijfsbeheer (TV) 2
Realisaties auto-elektriciteit (TV) 9
Realisaties auto-elektriciteit (PV) 13
  36

Smartschool
Inschrijvingen
Restaurant R33
Circulus 3
VTI wordt 100 jaar
Boekenbeurs en -lijsten

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de allerlaatste activiteiten van onze scholengroep.


Nieuwsbrief R33

Ons didactisch restaurant wenst u graag op de hoogte te houden van de allerlaatste weekmenu's!


Links