7 februari 2019
Jobbeurs

23 en 24 februari 2019
Verfijnd eetfestijn

16 maart 2019
Openlesmoment in de eerste graad

11 mei 2019
INFODAG

Bouw- en houtkunde (5TBH / 6TBH)

 

Onze afdeling behoort tot de sterke doorstromingsrichtingen, voorbereidend op hoger onderwijs, maar die je daarnaast ook een waardevol diploma geeft voor de arbeidsmarkt. Je bestudeert en ontleedt grondig allerhande bouwkundige uitvoeringstechnieken, en wordt opgeleid om bouwtechnische problemen één of meerdere constructieve en uitvoerbare oplossingen te geven. Je werkt in een computer- en informatica-omgeving en leert grondig werken met computertekenprogramma’s, zowel in 2D als in 3D. Met je diploma kan je terecht bij ontwerp- en studiebureau’s, bij aannemers, in de verkoopsector van bouwmaterialen en -producten, in de administratie gericht op gebouwen en stedenbouw, of je kan je als zelfstandige vestigen.

  5TBH 6TBH
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen 1 -
Bouwmanagement 4  
Constructie, materialen, conceptueel ontwerpen en vormgeving 12 11
Toegepaste wetenschappen 2 7
  35 34

Smartschool
Inschrijvingen
Restaurant R33
Circulus 3
VTI wordt 100 jaar
Boekenbeurs en -lijsten

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de allerlaatste activiteiten van onze scholengroep.


Nieuwsbrief R33

Ons didactisch restaurant wenst u graag op de hoogte te houden van de allerlaatste weekmenu's!


Links