7 februari 2019
Jobbeurs

23 en 24 februari 2019
Verfijnd eetfestijn

16 maart 2019
Openlesmoment in de eerste graad

11 mei 2019
INFODAG

Pijpfitten - Lassen - Monteren (7BPL)

 

Een afgestudeerde Pijpfitten-Lassen-Monteren BSO is een pijpfitter die in staat is aan de hand van de tekening een pijpinstallatie samen te stellen, te monteren en te lassen. Tekenen en vooral het lezen van tekeningen maakt dus een belangrijk deel uit van de opleiding. In het derde leerjaar van de derde graad Pijpfitten-Lassen-Monteren BSO komen o.m. bepaalde lasspecialiteiten aan bod zoals het voorbereiden van pijpuitslagen, ontvouwingen van ingewikkelde lasverbindingen, T-stukken, K-stukken en broekstukken. De leerling krijgt de mogelijkheid een lascertificaat te behalen (door een officieel erkend keuringsorganisme uitgereikt).

De specialisatie is een verdieping van bepaalde onderdelen van de leerstof van de derde graad en een rechtstreekse koppeling naar tewerkstelling toe door bedrijfsbezoeken en stages in bedrijven.
Hij/zij moet nauwkeurig kunnen werken, zin hebben voor veiligheid en verantwoordelijkheid, bereid zijn tot permanente bijscholing.

Bedrijfsbeheer
Overeenkomstig de federale programmawet van 10 februari 1998 "tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap", vereist zelfstandig ondernemen het beschikken over de basiskennis van het bedrijfsbeheer. De basiskennis van het bedrijfsbeheer wordt beschouwd als een ondernemersvaardigheid. Een tweede ondernemersvaardigheid is de beroepsbekwaamheid die wordt vastgesteld voor de uitoefening van gereglementeerde beroepen.

Op het einde van deze opleiding krijg je het attest Bedrijfsbeheer waardoor je een zelfstandige onderneming kan beginnen

  7BPL
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Project Algemene Vakken 4
Frans 2
Wiskunde 2
Bedrijfsbeheer (TV) 2
Realisaties Lassen-constructie (TV) 8
Realisaties Lassen-constructie (PV) 14
  36

Smartschool
Inschrijvingen
Restaurant R33
Circulus 3
VTI wordt 100 jaar
Boekenbeurs en -lijsten

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de allerlaatste activiteiten van onze scholengroep.


Nieuwsbrief R33

Ons didactisch restaurant wenst u graag op de hoogte te houden van de allerlaatste weekmenu's!


Links